Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
3017 Lượt xem
6 Online
Đối tượng huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

- Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

- Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

Chi tiết ...

Mục tiêu huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng;


Chi tiết ...

Tài liệu liên huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

 

 

 

Chi tiết ...

Tắt Thông Báo [X]