Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
3034 Lượt xem
6 Online
Đối tượng huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

- Các bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

- Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.Chi tiết ...

Mục tiêu huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Trình bày được nội dung về công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động;

- Trình bày được các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, vật tư thường sử dụng trong sản xuất;


Chi tiết ...

Tài liệu liên huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

 

 

 

Chi tiết ...

Tắt Thông Báo [X]