Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
79381 Lượt xem
6 Online
Đối tượng huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

- Người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.Chi tiết ...

Mục tiêu huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.Chi tiết ...

Tài liệu liên huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

 

 

 

Chi tiết ...

Tắt Thông Báo [X]