Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
464 Lượt xem
6 Online
Kiểm tra không phá hủy

Ngày tháng : 2014-01-20 00:00:00

Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) là phương pháp kiểm tra để xác định tình trạng bề mặt và tình trạng bên trong, chiều dày vật liệu, kết cấu mà không ảnh hưởng đến thiết bị.

Chi tiết ...

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực

Ngày tháng : 2014-02-18 00:00:00

Ngày cập nhật: 31-01-2013

 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008.

Chi tiết ...

Tắt Thông Báo [X]