Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
472 Lượt xem
6 Online
Quy trình KD KTAT thiết bị nâng

Ngày tháng : 2014-02-18 00:00:00

Ngày cập nhật: 28-12-2012

Ngày cập nhật: 28-12-2012  Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàncác thiết bị nâng thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Chi tiết ...

Tắt Thông Báo [X]