Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
79361 Lượt xem
6 Online

Thông tư quy định về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Download Đơn_giới_thiệu_bản_thân.docx
* Thông tư ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
* NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
* Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Tắt Thông Báo [X]